Sağlık

      İki adet Sağlık Sigortamız bulunmaktadır. Birincisi Özel Sağlık Sigortası, ikincisi Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır. Her ikisi içinde ihtiyacınız olan tüm bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

      Geleceğinizi daha güvenli hale getiren özel sağlık sigortası, olası kaza veya hastalık durumlarında sigortalının sağlık giderlerini karşılayan özel bir hizmet seçeneği olarak biliniyor. Tedavi alternatiflerinin kullanımına bağlı olarak belirlenen tüm sağlık giderleri poliçe üzerinde yazan limit dahilinde karşılanıyor. Ayrıca poliçenin kapsamını ihtiyaca göre seçilen çeşitli ek teminatlar ile genişletebilmek de mümkün oluyor.

Özel Sağlık Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

“Zaten sosyal güvencem var. Neden sağlık sigortasına ihtiyacım olsun ki?” diye düşünüyorsanız hemen cevap verelim: Özel sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz miktarların altında bir fiyatla her türlü sağlık hizmetinden bir sene boyunca yararlanabilmenizi sağlar.
Yani sigorta poliçenizde belirtilen yatarak ve ayakta tedavi olanaklarından bütçenizi yormadan, istediğiniz hastanede muayene olarak ya da tedavi görerek yararlanabilirsiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

      Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yer alır. İsteğe bağlı bir sigorta çeşidi olsa da, yaptırıldığı takdirde birçok faydası olan bir sigortadır. SGK’lı kişiler, özel hastane imkanlarından faydalanmak istediğinde SGK, ücretin belirli bir kısmını karşılar. Kalan kısmını ise, SGK’lı birey ödemekle yükümlüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu noktada devreye girerek kalan miktarı teminatları altına alır. Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarının anlaşmalı özel hastanelerden doğabilecek herhangi bir fark ücreti ödemeden ya da çok az bir SGK katılım ücreti ödeyerek faydalanmasına imkan tanıyan bir sigorta türüdür. Kullanıcılar, tamamlayıcı sağlık sigortası ile maddi ve manevi olarak ulaştığı konforun keyfini çıkarabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bir SGK’lı olarak özel hastanelerden sağlık hizmeti alınabilir.
 • SGK’lılar, poliçenin alındığı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde fark ücreti ödemeden işlemlerini gerçekleştirebilir.
 • Sağlanan sağlık hizmetlerinin standartları hızla yükselir ve maliyetli sağlık harcamalarının miktarı düşürülür.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası, poliçede yazan maddeler dahilinde ayakta tedavi ya da yatarak tedavi teminatlarını sunar.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri son derece düşük olması sebebi ile SGK’lı vatandaşlara sıkça tavsiye edilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı, belirli kriterler dahilinde oluşur. Özel hastane kullanım biçimine bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, kullanıcılarına temel olarak iki farklı türde teminat sunar. Yatarak ve yatarak-ayakta olarak ikiye ayrılan bu teminatlar, sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren oluşan hizmetleri içerir.

Yatarak Tedavi Teminatı: Hastanede yatan hastaların tedavi masrafları ile birlikte acil durum harcamalarını içeren teminat türüdür. Sigorta şirketi sözleşmesine bağlı olarak ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım, tıbbi malzeme, suni uzuv ve ambulans gibi sağlık hizmetleri teminat kapsamına girmektedir. Yapılan anlaşmalara göre bu hizmetlerin tamamı limitsiz ya da bir kısmı limitli olarak karşılanır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, planlı gerçekleşen ameliyatlarda hastaneye yatmadan önce sigorta şirketine sağlık harcama talebi iletmek gereklidir. Şirket, provizyon onayı verdiği andan itibaren ameliyat ücreti ödemesi ortadan kalkar.

Ayakta Tedavi Teminatı: Hastanede kalmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılan teminattır. Doktor muayenesi, röntgen, ileri tanı süreçlerine ait giderler ve laboratuvar tetkikleri bu kapsam altına girer. Ayakta tedavi limiti, sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir. Buna ek olarak, ayakta tedavi teminatı poliçesine eklenebilen tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı, ek prim ödeme koşuluyla gerçekleşir. Gereken bekleme süresi dolduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaya başlar. Doğum teminatı kapsamında gebelik rutin kontroller, tahlil ve tetkikler, normal ya da sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi alabilmek için iki koşulun yerine getirilmesi gerekir. İlki, ayakta tedavi teminatının seçilmiş olması, 2.si de hamilelik durumunun olmaması koşuludur. Genellikle tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik başlangıcından birkaç ay sonra gerçekleştirilir. Fakat bazı sigorta şirketlerinde hamilelik başlangıcından sonra yararlanılabilecek ek paketler bulunur. Bu şekilde anne adayı, bekleme süresini atlamış olur. Bebek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak istendiğinde, ebeveynlerden birinin özel sağlık poliçesinde yeni doğan teminatı bulunması gereklidir. Bebek tamamlayıcı sağlık sigortası doğum sonrası bebekte oluşabilecek komplikasyonları ya da küveze girmesi gibi durumlarda oluşabilecek masrafları karşılamaya yöneliktir.

Neler Yatarak Tedavi Kapsamına Girer?

 • Ameliyatlar
 • 24 saat yatış gerektiren ameliyatsız tedaviler,
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleri (24 saat yatış gerektirmese dahi),
 • TTB Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ayakta veya yatarak yapılmasına bakılmaksızın 149 birime kadar olan cerrahi ve ortopedik müdahaleler,
 • Evde verilen tıbbi bakım hizmetleri,
 • Kaza ve hastalık sonucu gerekli hâle gelen el, kol, bacak, göz, meme protezlerine ilişkin giderler,
 • Acil durum tanımına uyan hallerde, yerinde müdahaleye veya en yakın sağlık kuruluşuna nakle ilişkin giderler,
 • Trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlere uygulanan tıbbi ve cerrahi müdahaleler
 • Sigortalının yatarak tedavisi kapsamında gerçekleşen tedavisine ilişkin rehabilitasyon giderleri,
 • Ameliyat tazminat teminatı.

Neler Ayakta Tedavi Kapsamına Girer?

 • Doktor muayenesi,
 • Reçeteli ilaç,
 • Görüntüleme masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,
 • Hastalığın tedavisi için gereken bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi, yardımcı tüm tıbbi malzemeler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi için Gereken Belgeler

 • TC kimlik numarası.

 • Sol altta bulunan butona bastıktan sonra Whatsapp’dan gerekli belgeli yollayarak anında dönüş alabilirsiniz.